PREUZMITE KATALOG

Kese sa varenom ručkom

KARAKTERISTIKE

reklamne kese od polietilena produžavaju životni vek vaše reklamne poruke

polietilenske kese zauzimaju 1/7 prostora potrebnog za skladištenje istog broja papirnih kesa i tako smanjuju troškove transporta i skladištenja

naše kese se u potpunosti mogu reciklirati, a zahvaljujući novim tehnologijama koje koristimo njihov period razgradnje je smanjen na samo četiri godine

HDPE

LDPE

Materijali mogu biti transparentni ili obojeni
Blanko ili spoljašnja štampa (8+8 boja)