Politika jednakih mogućnosti2018-02-20T07:29:40+00:00

Politika jednakih mogućnosti

Ne razlikuje nas ko smo, razlikuju nas rezultati.

Svi zaposleni u Foka d.o.o. su ravnopravni i imaju jednake mogućnosti za uspeh, a njihov položaj u preduzeću zavisi od njihovih radnih rezultata.

Politika jednakih mogućnosti i nediskriminacije u okviru Foka d.o.o. zasniva se na načelu jednakih mogućnosti i zabrane diskriminacije na temelju pola, polne orijentacije, rase, boje kože, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, vere, životne dobi, političkog ili drugog uverenja, socijalnog statusa, imovine, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne u sindikatu, bračnog ili porodičnog statusa, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili drugih osobina. Od načela jednakih mogućnosti i zabrane diskriminacije dopuštena su samo ona ograničenja koja su utemelja na Ustavu i zakonu.

Svi zaposleni u Foka d.o.o. imaju pravo da od svojih nadređenih, podređenih i saradnika očekuju dostojanstven, ljubazan i poštovanja vredan odnos, a od strane Foka d.o.o. neće se tolerisati bilo koji oblik diskriminacije, uključujući uznemiravanje, polno uznemiravanje, podsticanje na diskriminaciju…

Go to Top