Ekološka održivost2018-02-20T07:28:30+00:00

Ekološka održivost

Zahtevi kupaca za ekološki održivim proizvodima predstavljaju značajan izazov za industriju fleksibilne ambalaže. Proizvodnjom sve tanjih filmova i unapređenjem performansi proizvoda, kao i reciklažom otpada u proizvodnji, smanjujemo uticaj ambalaže na okolinu. Osim toga, većina naše ambalaže može da se reciklira.

Kao društveno odgovorno preduzeće verujemo da poslovni rast i razvoj treba da budu održivi i sa ekonomske i sa ekološke tačke gledišta. Naša politika zaštite životne sredine zaniva se na:

  • racionalnoj upotrebi prirodnih resursa, uključujući energiju
  • prevenciji negativnih uticaja proizvodnih procesa na okolinu (zemlja, vazduh, voda i ekosistem)

Preduzimamo i ativnosti na promociji zaštite životne sredine.

Go to Top