PREUZMITE KATALOG

KARAKTERISTIKE

više komada proizvoda se može upakovati u jednu prodajnu jedinicu

proizvodi su zaštićeni od prašine i prljavštine u transportu

nivo obrade, veličina pakovanja, mehanička i optička svojstva folije se odredjuju prema specifičnom zahtevu kupca

materijal se u potpunosti može reciklirati

PE

materijali mogu biti transparentni ili obojeni
blanko ili unutrašnja štampa (8+8 boja)