PREUZMITE KATALOG

Kese sa ručkom u falti

KARAKTERISTIKE

izuzetno tanak, ali žilav materijal

postojan var

Hot tack

druge karakteristike prema specifičnom zahtevu kupca

materjal se u potpunosti može reciklirati

PE: HDPE (za termolaminaciju na papir) / LDPE

materijali mogu biti transparentni ili obojeni

blanko ili spoljašnja štampa (8+8 boja)