PREUZMITE KATALOG

FokaTOP 77

SVOJSTVA MATERIJALA

 Reciklabilna folija

 Srednja ili visoka barijera na kiseonik i vodenu paru (prema zahtevu kupca)

 Odlična mehanička svojstva materijala

 Odličan integritet i jačina vara

 UV zaštita (prema zahtevu kupca)

 Anti-fog (prema zahtevu kupca)

 FokaTOP 77 je dostupan u debljinama od 65µ do 105µ

Reciklabilna FokaTOP 77 gornja folija, proizvođača Foka d.o.o, prilagođena je strogim zahtevima prehrambene industrije gde je plastična ambalaža i dalje neophodna da bi se obezbedio najviši nivo bezbednosti hrane i smanjilo bacanje hrane zbog njenog kvarenja. Cilj razvoja bio je ponuditi kupcima pakovanje koje se može reciklirati bez smanjenja efekta visoke barijere. FokaTOP 77 je još jedan u nizu Fokinih doprinosa u razvoju održivih rešenja za pakovanje.

Folija je veoma transparentna i ima visoka barijerna svojstva. U kombinaciji sa FokaBAR TH 150, donjom folijom za termoforming, čini pakovanje koje je u potpunosti reciklabilno, a pri tom obezbeđuje maksimalnu zaštitu proizvoda. FokaTOP 77 takođe pruža neograničene performanse: ima barijeru ili visoku barijeru na kiseonik I vodenu paru (prema zahtevu kupca), a pri tom se efikasno i pouzdano može obrađivati na postojećim linijama za pakovanje.