PREUZMITE KATALOG

Pelet

KARAKTERISTIKE

visok integritet vara

materijali se u potpunosti mogu reciklirati

druge karakteristike prema specifičnom zahtevu kupca

PE

PO

materijali mogu biti transparentni ili obojeni
spoljašnja štampa (8+8 boja)