Gornje folije za predformirane posude 2018-04-05T07:32:55+00:00
PREUZMITE KATALOG

KARAKTERISTIKE

visoka barijera na kiseonik i vodenu paru

mehanička svojstva materijala produžavaju rok trajanja proizvoda

UV zaštita (prema zahtevu kupca)

visok integritet i jačina vara

Anti-fog

Easy open

druge karakteristike prema specifičnom zahtevu kupca

PET // PE

materijali mogu biti transparentni ili obojeni
blanko ili unutrašnja štampa (8+8 boja)