Donje folije 2019-07-26T12:44:58+00:00
PREUZMITE KATALOG

Donje folije

KARAKTERISTIKE

barijera i visoka barijera na kiseonik i vodenu paru

UV zaštita (prema zahtevu kupca)

mehanička svojstva materijala produžavaju rok trajanja proizvoda

odlična probojna otpornost materijala

odličan integritet i jačina vara

Easy open

druge karakteristike prema specifičnom zahtevu kupca

PA/EVOH/PE

PA/PЕ

materijali mogu biti transparentni ili obojeni

blanko ili unutrašnja štampa (8+8 boja)