Mesarski papir 2019-06-27T08:14:33+00:00
PREUZMITE KATALOG

Mesarski papir

KARAKTERISTIKE

odlična probojna otpornost materijala

 druge karakteristike prema specifičnim zahtevima kupca

koekstrudirani filmovi se u potpunosti mogu reciklirati

PE

materijali su obojeni

 spoljašnja štampa (8+8 boja)