PREUZMITE KATALOG

Folije i filmovi na rolni

KARAKTERISTIKE

barijera i visoka barijera na kiseonik i vodenu paru

UV zaštita

mehanička svojstva materijala produžavaju rok trajanja proizvoda

odlična probojna otpornost materijala

materijal otporan na pucanje

materijal I var postojani na niskim temperaturama

Hot tack

koekstrudirani filmovi se u potpunosti mogu reciklirati

druge karakteristike prema specifičnim zahtevima kupca

Koekstrudirani filmovi:

PE

Laminirane folije:

PET // PE

PE // PE

oPA // PE

oPP // PE

PET // PE/EVOH/PE

PET // PETmet // PE

Koekstrudirani barijerni filmovi:

PA/PA/PE

● materijali mogu biti transparentni ili obojeni
unutrašnja ili spoljašnja štampa (8+8 boja)