PREUZMITE KATALOG

Kese za hleb

KARAKTERISTIKE

postojan var

mehanička svojstva materijala produžavaju rok trajanja proizvoda

materijal se u potpunosti može reciklirati

druge karakteristike prema specifičnim zahtevima kupca

PPc

oPP

materijali mogu biti transparentni ili obojeni
blanko ili spoljašnja štampa (8+8 boja)