PREUZMITE KATALOG

KARAKTERISTIKE

visoka barijera na kiseonik

ambalaža čuva ukus i aromu proizvoda

postojan var

Hot tack

mehanička svojstva materijala produžavaju rok trajanja proizvoda

druge karakteristike prema specifičnom zahtevu kupca

PE

PET // PE

PP // PE

PET // PETmet // PE

materijali mogu biti transparentni ili obojeni
blanko ili unutrašnja štampa (8+8 boja)