PREUZMITE KATALOG

Džak sa bočnom faltom, 4 vara, K-varom i 3 rupe

KARAKTERISTIKE

barijera na O2 i vodenu paru

postojan var

lepkovi za laminaciju bez rastvarača

odlična probojna otpornost materijala

Hot tack

druge karakteristike prema specifičnim zahtevima kupca

PET // PE

PET // PETmet // PE

materijali mogu biti transparentni ili obojeni

unutrašnja ili spoljašnja štampa (8+8 boja)