PREUZMITE KATALOG

KARAKTERISTIKE

visoka barijera na kiseonik i vodenu paru

poboljšana mehanička svojstva materijala produžavaju rok trajanja proizvoda

materijal čuva aromu i ukus proizvoda

postojan var

Hot tack

druge karakteristike prema specifičnom zahtevu kupca

PET // PE

PET // AL // PE

PET // PETmet // PE

oPP // PETmet //PE

materijali mogu biti transparentni ili obojeni
blanko ili unutrašnja štampa (8+8 boja)