Tehnologija

2019-07-16T08:42:15+00:00

TEHNOLOGIJA EKSTRUZIJA ● 4 x 1 sloj ekstruder ● 1 x 3 slojni ekstruder ● 1 x 7 slojni ekstruder ● 1 x 9 slojni ekstruder ŠTAMPA ● 2 x 6 boja ● 2 x 8 boja LAMINACIJA ● 1 mašina (laminacija sa lepkovima sa ili bez rastvarača, prema zahtevu kupca) RASECANJE ● 3 mašine KONFEKCIJA ● 12 mašina za formiranje reklamnih [...]