Tehnologija

2023-06-06T12:20:58+00:00

TEHNOLOGIJA EKSTRUZIJA ● 4 x 1 sloj ekstruder ● 1 x 3 slojni ekstruder ● 1 x 7 slojni ekstruder ● 1 x 9 slojni ekstruder ŠTAMPA ● 2 x 8 boja LAMINACIJA ● 2 mašine (laminacija sa lepkovima sa ili bez rastvarača, prema zahtevu kupca) RASECANJE ● 5 mašina KONFEKCIJA ● 13 mašina za formiranje reklamnih kesa, tregerica, [...]