Nagrada Regionalne privredne komore

priznanje Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga

“Foka” d.o.o. dobila je nagradu za poseban doprinos razvoju privrede u oblasti industrije za 2019. godinu. Ovo prestižno priznanje Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga preduzeću “Foka” pripalo je zbog sveukupno dobrog poslovanja u ovoj godini. Zbog potreba izgradnje dodatnog magacinskog prostora, proširenja proizvodnje i nabavke savremene opreme, “Foka” d.o.o. u ovoj I protekloj godini investirala je u poslovanje pet miliona evra. Zahvaljući ovoj investiciji “Foka” je među retkima u Evropi koje može da izrađuje fleksibilnu ambalažu po svetskim standardima namenjenu pre svega mesnoj i mlekarskoj industriji.