Ponosni smo na uspehe naših kupaca

Voli magazin: Vladimir Miljanić, izvršni direktor Micromedia, Crna Gora

“Prije tačno dvije decenije Micromedia je načinila prve poslovne korake i

zajedno sa kompanijom Foka iz Gornjeg Milanovca, tada jedinim partnerom

i dobavljačem, iz godine u godinu rasla i razvijala se, pozicionirajući se na

crnogorskom tržištu. Foka je danas jedan od vodećih proizvođača fleksibilne

ambalaže na području Evrope. Nakon 20 godina uspješnog poslovanja možemo

se pohvaliti brojkom od petnaestak dobavljača, veoma uspješnih u svojim

oblastima, kaže izvršni direktor kompanije Micromedia, Vladimir Miljanić”